maandag 13 april 2009

= = = = = = = = = aardbeving = = = = = = =

.
deze tijd die ons rest
woorden nu nog splijtbaar zijn
uit hun merg fris gezang opdwarrelt
sneeuw de kinderen bedwelmt

ouders doodgeboren worden
en neervallen als rotte koninkrijken

ik verder niets te zeggen heb
maar luister als een veulen
naar wat onzichtbaar is

de velden die over de horizon reiken
nog niet in halfronden zijn verdeeld
met scherpe randen en hoektanden

o wee
de Somalische kust
die niet langer blauw oogt
maar van gif en Antwerps afval
is vergaan

nog een paar jaar
cowboy en indiaantje spelen
klimmen in hoge bomen

nu moeder op weg is naar het dorp
voor een paar schamele
schellen kaas en hesp

de bronstige lucht
maakt de aarde zacht en warm
ik zorgeloos droom

tot de aarde beeft
en de goden geniepig
de benen nemen

ik mezelf niet meer herken
noch in mij noch in haar
en zeker niet in de toren
die nog rechtop staat

[13/04/2009]

Geen opmerkingen: