woensdag 4 februari 2009

Forbidden Truths & Vruchten

.
U denkt van de Intro van onderstaande wat u wil, ik zet de URL hier toch maar:

http://forbiddentruth.8k.com/

Want heel wat van deze verboden waarheden (ik heb ze niet allemaal gelezen, het werd tergend saai!) behoren tot het gemeengoed van mijn arme verdwaalde en zieke geest!

Maar de onderliggende filosofie van deze site lijkt me terug te voeren tot Jean-Jacques Rousseau's oneliner: "L'Homme naît bon. C'est la société qui le transforme".

Daar ben ik het fundamenteel mee oneens, omdat de scheiding tussen mens (enkeling of "natuur") en de maatschappij een historisch en geen natuurlijk gegeven is. In het bijzonder is de oppositie enkeling vs. maatschappij een mooi brokje 19de-eeuwse liberalistische ideologie en geen "wetenschappelijke waarheid". Een nieuw mens is vanaf de conceptie, vanaf het moment dat een koppel een kinderwens heeft geformuleerd en misschien zelfs al een naam voor het kind heeft bedacht en soms ook een idee over wat het kind moet "worden" in het leven, zo'n nieuw mens of voorzien nieuw mens is onmiddellijk al een maatschappelijk wezen, geen biologisch iets. De scheiding biologie vs. psycho/sociologie is op zichzelf al een toxisch product, een "rommelkrediet", van onze Westerse en dus teloorgaande bewustzijnsindustrie.

Geen opmerkingen: