zondag 15 februari 2009

Obama: "Heil Hitler!" "Heil Hitler?"


Ik ben altijd gefascineerd geweest door fascinerende redenaars en door volkstribunen die spelen met de kracht van woorden en zinnen, dus ook door Obama, ook door Hitler of Mussolini. Of door Guy Verhofstadt of Jean Pierre Van Rossem of Jean-Marie Dedecker.

Op Panorama (Canvas VRT) was er deze avond een heel interessant bijdrage "De Generatie Obama" over het taalgebruik (de "retoriek") van Barack Obama, het effect ervan op toehoorders en tv-kijkers en over zijn speech writer, de 27-jarige Jon Favreau.

Favreau's stijl herinnerde me onmiddellijk aan een reeks "massapsychologische" communicatieprincipes die nazi-propagandaminister Joseph Goebbels hanteerde. Het "idealisme" dat Obama in zijn speeches presenteert, en het "idealisme" van de nazipropaganda komen op bijzonder veel punten quasi perfect overeen (gezien in het kader van toen, niet "nu", nu we weten hoe het allemaal na de nazistische machtsovername in 1933 verlopen en afgelopen is). Nu zal u toch wel zeggen dat ik overdrijf en dat ik Obama heel onrechtvaardig behandel. Het zou kunnen, dat geef ik grif toe. En de Obamamania maakt ons nog altijd blind en niet bereid tot een onderzoek naar de basis van Obama's aantrekkingskracht. Ik zou een essay van 20 bladzijden moeten schrijven om mijn bovenstaande stelling te argumenteren en aannemelijk maken. En ik zeg ook niet dat Obama een nazi is, ik hoor u al komen met uw oneerlijke tegenargumenten. Maar ik ben nu net met een totaal ander essay bezig.

Maar "yes we can" is meer dan een beetje gaan functioneren net zoals de uitspraak "Heil Hitler". En zoals Obama appeleert aan de jeugd, zo stellen ook veel historici dat Hitler's nazipartij, de NazionalSozialistische Deutsche Arbeiter Partei, in de eerste plaats de partij van de toenmalige Duitse jeugd was. Wel is het ontegensprekelijk zo dat Obama soft sentiments manipuleert, terwijl Hitler en zijn kompanen veelal beroep deden op agressieve sentimenten en zuivere oorlogszucht.

Maar we mogen niet vergeten:
1. dat Obama's Amerikanisme nog steeds het typische Amerikaanse superioriteitsgevoel en imperialisme verwoordt. "We are going to change THE WORLD", niet enkel de USA.
2. dat de USA zich internationaal in een zelfde fase van "gekwetsheid", morele vernedering en verlies van hegemonie bevinden als de Duitsers na het Verdrag van Versailles dat de Eerste WereldOorlog afsloot en dat meteen de kiemen legde voor een Duitsland dat (althans vanuit het perspectief van de "Duitsers") alleen via een nieuwe oorlog eerherstel kon krijgen. Ik ben benieuwd wat de USA en Obama zullen doen met hun militaire capaciteit wanneer hun wereldsuperioriteit door de economische crisis compleet teloor gaat.

Btw: Obama's uitspraak die in de uitzending te horen viel en die me het meest (positief) trof luidde:

"Change will not come
if we are waiting for some other person,
or if we wait for some other time.
We are the ones we've been waiting for."

Zie en hoor:
http://www.youtube.com/watch?v=molWTfv8TYw

4 opmerkingen:

sarah M. zei

Terechte opmerkingen m.i. En een terechte argwaan voor zo'n denkpatronen is steeds op zijn plaats. Idealisme leidt altijd tot waanzin.
Ik verkneukel me trouwens al over het feit dat Europa het al veel minder leuk begint te vinden dat Obama verkozen is (angst voor protectionisme etc. terwijl dat gewoon op zijn internetpagina tussen de programmapunten stond! Informeer je eerst alvorens je een hype rond iemand creëert)

eric rosseel zei

mail reactie Dominic V.

Dr Spock zei

Meneer u bent een nazi die zich schuldig maakt aan projectie. Uw eigen sympathie voor dictators komt nu bovendrijven. U bent een gevaar, niet meer dan een gevaar! U zou beter gezondere manieren zoeken tot sublimering van uw heimelijke driften.

eric rosseel zei

Juist, Kristof !!! En verschuil je niet achter pseudoniemen. Dat zijn pas nazi-truukjes!