zondag 28 december 2008

Bericht van Frank Roels

[Bericht van Frank Roels, Universiteit Gent]

Geachte,

De toestand in de Palestijnse gebieden wordt steeds dramatischer, het woord ethnic cleansing is nu van toepassing.
Laten we ieder van ons een mail sturen naar Karel De Gucht: kab.bz@diplobel.fed.be
België en de EU kunnen door een eenvoudige opschorting van de speciale samenwerkingsakkoorden met Israel, Tel-Aviv tot een andere houding dwingen.
Wij mogen niet medeplichtig zijn aan deze misdaden tegen de menselijkheid.

Lees tevens een reportage van Sara Roy, in de London Review of Books, geschreven nog voor het begin van de Israelische bombardementen. De perfide maatregelen van het Israelisch leger en andere overheden tegen de bevolking doen mij walgen:

Dringende nationale protestmanifestatie

Stop de bombardementen op Gaza

Stop het embargo tegen de Palestijnen

Brussel

Woensdag 31 december 2008

14 u Samenkomst aan het Muntplein

Optocht en protestwake aan het Martelarenplein (tot 16u)

(dank om dit bericht zo breed mogelijk te verspreiden)

Vrede vzw - Filips van Arteveldestraat 35 - 9000 Gent - Belgium
Tel: +32 9 233 46 88 - GSM: +32 473 51 64 62 - Fax: +32 9 233 56 78

ludo@vrede.be

http://www.vrede.be
http://www.uitpers.be

Stop de bombardementen op Gaza.
Sancties voor Israël

Vrede vzw veroordeelt met klem de Israëlische bombardementen in de Gazastrook en vraagt dat België het initiatief neemt in de VN-Veiligheidsraad zodat er maatregelen komen die leiden tot een onmiddellijke stopzetting van deze agressie. De Europese Unie moet elke samenwerking met Israël stopzetten en sancties opleggen

Volgens de eerste mediaberichten zijn er minstens 140 doden gevallen en volgens de plaatselijke medische urgentiediensten nog eens minstens 200 gewonden. Israël beweert daarmee Hamas te raken. In werkelijk gaat het om een aanval tegen de hele bevolking van Gaza. Deze brutale oorlogscampagne komt er na een wekenlang durend strikt embargo die de Palestijnse bevolking in Gaza aan een collectieve bestraffing onderwerpt. De internationale gemeenschap ondernam hiertegen weinig, hoewel de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden stelde dat het embargo het Internationaal Humanitair Recht flagrant schendt.

De bombardenten zijn zonder meer een oorlogsmisdaad. Burgers mogen niet het doelwit worden van strafmaatregelen en militaire operaties. Niets rechtvaardigt een dergelijk optreden.

Vrede vzw vraagt nogmaals dat aan de Europese passiviteit ten aanzien van opeenvolgende Israëlische oorlogsmisdaden, zoals al uitvoerig is beschreven in opeenvolgende VN-rapporten, een einde wordt gemaakt. De jongste gebeurtenissen bewijzen nogmaals dat de Europese politiek om de banden met Israël aan te halen geen enkel effect ressorteert. Israël volhardt in zijn inhumane politiek tegen de Palestijnen en vervalt in alsmaar zwaardere mensenrechtenschendingen. Vrede vzw vraagt een onmiddellijke opschorting van elke Europees-Israëlische samenwerking in het kader van het Associatieakkoord en het Europees Nabuurschapsbeleid en het opstarten van een EU-sanctieregime tot Israël het internationaal recht respecteert.

Frank Roels, MD, PhD, FRMS
em professor, Universiteit Gent
Pathology, University Hospital block A
De Pintelaan 185, 9000 Gent, Belgium
tel 32 9 332 3667/3676 fax 32 9 332 4965
URL: http://lib.ugent.be/bibliografie/801000072304

Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant (Tacitus, Agricola,30)
"To plunder, to slaughter, to steal, these things they misname empire; and where they make a wilderness, they call it peace"

www.boycotisrael.info
http://www.oxfamsol.be/nl/article.php3?id_article=1228
www.driesvanagt.nl
www.netwerkvlaanderen.be/nl/index.php
www.bankgeheimen.be/bankgeheimen.html?lang=en

4 opmerkingen:

Suzanne zei

Nooit van ze leven!
Israël heeft het recht zich te verdedigen, Hamas leiders roepen op tot een Jihad en wij sukkels zouden moeten ageren en pro palestijnen zijn!
Miljarden op de rekening van Arafat terwijl de burgers gebruikt worden als pionnen.
Israël van de kaart en het enige wat een brug vormt met het westen is weg.

eric rosseel zei

Waar geen rivier hoeft te zijn, hoeft er ook geen brug te zijn!

cedille zei

@Suzanne: "If Gaza falls" http://www.lrb.co.uk/

De Viegende Karper zei

@Suzanne
Ik heb nergens in het bericht van Eric Rosseel en Frank Roels gelezen dat Israel niet het recht heeft zich te verdedigen. Ik wil niet te diep ingaan op uw reactie want je sleurt er teveel dingen bij die er niet bijhoren. Ik heb daarover een posting gemaakt: http://thewingsofthecarp.wordpress.com/2008/12/17/stropoppen-halve-waarheden-en-andere-stadsgenoten/