zaterdag 24 januari 2009

Geachte Minister


Geachte Minister Veerle Heeren
(Vlaams Minister Gezondheid, Welzijn & Gezin),

Geachte Minister Stefaan De Clerck
(Federaal Minister Justitie),

Wilt U ivm de zaak in Dendermonde misschien eens volgen of uit het onderzoek zal blijken of Kim D. psychofarmaca gebruikte? (Hij zou ambulant in psychiatrische behandeling zijn, hoorde ik van een slachtofferhelper, en niet ontsnapt of ontslagen uit een psychiatrische instelling zoals het gerucht eerst de ronde deed). Het blijkt dat minstens viervijfden (80%) van de gevallen van “dolle schutters” die sinds 2000 hebben toegeslagen in de USA en Europa, psychofarmaca gebruikten, hetzij antidepressiva van het SSRI type zoals Prozac hetzij ADHD-medicijnen (type Rilatine). Bij SSRI-antidepressiva hoort immers op de bijsluiter ook te staan dat het gebruik bij kinderen, jongeren en jonge volwassenen de kans op agressie en/of zelfmoord in ongeveer 10% van de gevallen kan verhogen. Eind 2006 stuurde toenmalig minister van Volksgezondheid Rudy Demotte hieromtrent nog een circulaire naar alle artsen.

Deze massamoordenaars kenmerken zich op drie punten: 1. het gaat om jonge mannen (van 16 tot max. 30 jaar); 2. ze hebben een "verwrongen kijk" op de of hun werkelijkheid en doorgaans is deze "verwringing" in verband te brengen met een reeks frustrerende ervaringen op relationeel gebied (afwijzing of in de steek gelaten zijn door lief of partner) en/of in de beroepsloopbaan (ontslag gekregen of ontslag moeten nemen); 3. ze gebruikten op het moment van de feiten (of tot kort ervoor) SSRI-antidepressiva en minder frequent Rilatine (het ADHD-medicijn dus); deze medicijnen kunnen soms tot dikwijls op zichzelf de verwrongen kijk op de realiteit verklaren en in ieder geval verergeren.

Iemand die deze zaken ook nu nog zeer goed volgt is de bijzonder ervaren maar vooral in Nederland gewaardeerde apotheker Fernand Haesbrouck van Ieper (Haesbrouck, onlangs op pensioen, werkte 30 jaar als apotheker in een psychiatrische instelling; http://www.haesbrouck.be/; apothekers kennen meer van scheikunde dan psychiaters!).

Dr. Eric Rosseel
Coördinator Netwerk Psychiatrie & Samenleving

zie het Archief van NP&S:
http://psychiatrie.blogse.nl/log/teksten-medicatie/news-from-the-usa-school-shooters-antidepressiva.html
http://psychiatrie.blogse.nl/log/teksten-medicatie/schoolschutters-en-antidepressiva.html
http://psychiatrie.blogse.nl/log/teksten-medicatie/antidepressiva-en-agressie.html
Voor een bijgehouden rapport voor de USA (en zeer onvolledig voor andere landen, waarvoor omzeggens alleen de extreme massamoorden worden vermeld) zie:
http://www.ssristories.com/
Zoals U kan zien zijn in de States reeds meerdere moordenaars op basis van expertiseonderzoek wegens “inductie door psychofarmaca” gewoon vrijgesproken.

(Er is sindsdien een klein jaar geleden nog een geval geweest van een schutter, ook ongeveer 20 jaar, die in het wilde weg geschoten heeft in een grootwarenhuis in de USA, 8 of 9 doden, ik zou het moeten opzoeken, en er was ook het geval in Nederland - Hoogerheide, net bij de Belgische grens, waar in een school een jongeman met een mes te werk is gegaan met een achtjarig kind als dodelijk slachtoffer, ook dit zou ik moeten opzoeken, het was in december 2006; U herinnert zich vast en zeker nog Cho, de Zuid-Koreaanse student die in Virginia Tech toesloeg en die op zelfgemaakte video's met zijn revolvers zwaaide).

12 opmerkingen:

raf zei

'Psychiatrisch apotheker' is bij mijn weten een onbestaande specialisatie in deze beroepscategorie. En het is niet de scheikunde die bepalend is in de competenties van een apotheker, maar de farmacologie. Je mag van een psychiater verwachten dat ook hij/zij daarin beslagen is. Wat de vermaledijde psychofarmaca betreft: grote aantallen patiënten kunnen zich staande houden met én geneesmiddelen én psychotherapie. Rond de sensatie ivm antidepressiva dien je wel te overwegen dat het optreden van een verhoogde frekwentie van suïcide of van agressie bij 'pillengebruikers' niet noodzakelijk te wijten is aan die pillen, maar ook kan samenhangen met het feit dat juist mensen met een psychische 'stoornis' gebruikers van psychofarmaca worden.

eric rosseel zei

1. met psychiatrisch apotheker bedoelen we dat de man 30 jaar apotheker was in een psychiatrisch hospitaal.
2. farmacologie steunt op scheikunde.
3. dat veel patiënten geholpen ziin met meidcijnen is juist, maar ze worden ook voorgeschreven aan mensen die medisch gezien geen depressie hebben maar gewoon wat down zijn of zich niet fit genoeg voelen (zie boek De Depressie-epidemie van Trudy Dehue, prof. Univ. Groningen, 2008) en zeker geen serotonine-tekort hebben (waarop SSRI-AD's toch zijn of ouden op zijn gebaseerd)
4. niet alle mensen met psychische stoornissen gebruiken psychofarmaca, en bij deze komen deze massamoorden nauwelijks of niet voor.

Maar dank voor reactie!

Anoniem zei

Eric,
Heel goede brief en gedachte.
In DM van dit weekend staat ook een ingezonden brief over Dendermonde waar even de massale volumes psychofarmaca worden vermeld.
De auteur zegt dat depressie (o.m.) voortkomt uit geïnternaliseerde agressie en woede. Maar die breekt dan toch vroeg of laat los.
Dergelijke gewelddaden zijn ook typisch mannelijk ( testosteron, waarvoor geen andere, of te weinig uitweg bestaat in onze christelijke maatschappij - wat denkt u?)

F. Roels

eric rosseel zei

Of het met Testosteron te maken heeft, heb ik nog nooit gehoord. Vrouwen met hoog testosteron zijn niet “agressief” (misschien wel in de zin van “dynamisch” maar niet van haat of wrok tegen anderen). In opvoeding van jongens is wel meer agressie toegelaten en maatschappelijk aanvaard, soms zelfs “wenselijk” geacht. Wat moeten kinderen nu zeggen die van hun vader nu horen “moest het mijn kinderen zijn, ik sneed die pipo zijn kloten af!”, dat soort dingen wordt hier en daar gezegd hé waar kinderen bij zijn.

Het is een zeer moeilijk dossier.
Het is nu tijd de emoties te laten bedaren, maar als je de journalisten ziet, die zijn soms erger dan de mensen zelf. Yves Desmet: “het noodlot” !?!
Dan kunnen we nadenken met wijsheid welke maatregelen nemen en welk NIET. Want crèches moet men nu zeker niet beveiligen, daar zal niemand meer toeslaan. Eerder in rusthuis of iets anders.

Anoniem zei

De interactie van een farmacon met een fysiologisch proces laat zich niet zo maar eenvoudig beschrijven via chemische wetmatigheden. Ook fysische en vooral stereochemische parameters zijn van belang: meestal gaat het om sleutel/slotmodellen en is de chemie eerder van belang voor de snelheid van inwerking en van eliminatie. Het aanwenden van een molecule ter 'behandeling' van een aandoening, is dus onderwerp van een multidisciplinaire aanpak. Een apotheker dient zich te beperken tot de competenties die voortvloeien uit zijn opleiding en beroepservaring. Het is natuurlijk het volste recht van apotheker Haesbrouck om met kritische blik de ADHD-medicatie te volgen, maar ik krijg de indruk dat een en ander het gevolg is van een fixatie, gebaseerd op vooroordelen, eerder dan op een wetenschappelijke houding.
De gelaatsuitdrukking van een patiënt als criterium voor een bepaald geneesmiddelengebruik gaat mij toch wel wat ver.
Verder vind ik het kort door de bocht om spectaculaire uitingen van psychiatrische patiënten toe te schrijven aan het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, terwijl de aandoening an sich een meer plausibele verklaring biedt.
Dit alles kan m.i. pas afdoende bewezen worden in een wetenschappelijk ordentelijk opgebouwde setting.
Ondanks mijn kritische benadering vind ik het wel passend dat er weerwerk wordt geboden aan al te voortvarend commercieel handelen, maar ik zou dat graag in een sfeer van afstandelijke wetenschappelijkheid willen zien gebeuren.

eric rosseel zei

Ok, er valt in deze zaak weinig echt te bewijzen. Ik vraag de ministers deze "piste" niet onaangereoerd te laten.

En welk wetenschapelijk onderzoek wenst U ? Betaald door farma-industrie of onafhankelijk zoals Dr. David Healy ??

Anoniem zei

Een relevante en zeer goede denkpiste vind ik persoonlijk. Onzinnig om nu alle plaatsen zoals creches en of scholen tot in het oneindige te beveiligen. De prioriteiten zullen liggen bij het uitzoeken welke, en of er eventueel een gemeenschappelijke factor te bespeuren valt (zoals idd het nemen van psychofarmaca. De daders van zulke overklaarbare acties opsluiten in de psychiatrie en uit ons gezichtsveld verbannen zal niet voldoende zijn. Zelfs het toegeven aan de woede van velen en de dader de meest gruwelijke straffen toedienen zou niet in de buurt komen van een oplossing. Er loopt iets mis, iets fundamenteels, we onderdrukken van jongs af aan druk gedrag, woede, het gevoel van hopeloosheid en neerslachtigheid, het blijft borrelen onder de oppervlakte.
Op het moment dat er iemand totaal het gevoel van de realiteit verliest en zichzelf en velen onschuldigen met hem vernietigt, kunnen we niet anders dan er machteloos bij te staan.

eric rosseel zei

"Oorzaak" volgens mij: neoliberalisme !! Deze massamoorden vallen samen met de opkomst en teloorgang van neoliberalisme sinds 1995. Rijken worden rijker, armen en middenklasse steeds moeilijker, zowel materieel als immaterieel. Dan is er een kleine minderheid van gevoeligen of met lage frustratiedrempel bij wie de stoppen extreem kunnen doorslaan.

eric rosseel zei

reactie van apotheker Haesbrouck op zijn site http://blog.seniorennet.be/rilatine/archief.php?ID=235178

25-01-2009
Discretie in onderzoek Dendermonde dient vreemde belangen.

Een merkwaardige parallel ontstaat met wat in 2008 in Nederland gebeurde in verband met de Stratterageheimen.

Daar maakte men het mee, dat een Overheidsinstantie die de belangen van de Volksgezondheid hoort te verdedigen (CBG), voor de Bestuursrechter openlijk de belangen van het farmaceutisch bedrijf verdedigde en daarbij zelfs aanvankelijk naar de Raad van State trok, toen een beslissing viel die negatief uitpakte voor het bedrijf.

Het parket in Dendermonde bevindt zich hier duidelijk in eenzelfde situatie, waarbij men om welke reden dan ook belangen van de farmaceutische industrie niet wil benadelen.

Wij begrijpen dan ook hoe de gedupeerden zich daarover vragen stellen.

Temeer dat nu toch heel sterk opvalt, dat hier 'vreemde' overwegingen schijnen een voorrang te krijgen.

Het parket behandelt in deze zaak niet alleen meer de drievoudige moord, maar een fantoomprocedure om een heel vieze zaak cosmetisch proper te kunnen inpakken.

Een verbaasde maatschappij blijft toekijken.

Of hoe het parket ook in de beerput is terecht gekomen.

eric rosseel zei

Lijdt zoals sommigen beweren, apotheker Haesbrouck aan paranoia ??? U oordeelt maar, wij hebben na jaren intens bezig geweest te zijn met psychiatrie en psychofarmaca ons oordeel reeds gevormd.

BC zei

@ Eric Rosseel:

" "Oorzaak" volgens mij: neoliberalisme !!"

Kan u dat wat uitdiepen? Als oorzaak vind ik dat enorm algemeen. En als dat de oorzaak is, wat is dan de oplossing of het alternatief?

eric rosseel zei

Beste BC,
Ja dat kan ik, maar dat vraagt minimum 10 blz. Als u uw emailadres opgeeft, stuur ik u daarover een tekst van 24 blz.