zaterdag 24 januari 2009

Oei Oei


Er is één en ander gebeurd tijdens mijn weekje afwezigheid (wegens niet-aanwezig).

Obama heeft een eed gezworen.


Koningin Fabiola is aan de beterhand, dank zij haar geloof in de éne God.

De Kredietbank werd bijna staatseigendom maar bleef uiteindelijk een Vlaamsnationale bank.

In Dendermonde werden gisteren twee kleintjes en een verzorgster in een kinderdagverblijf vermoord. Ik zou daar veel over kunnen zeggen (zoals Jef Vermassen hebben we dit reeds in 2006 voorspeld, ziet u maar op de blog van Netwerk Psychiatrie & Samenleving http://psychiatrie.blogse.nl/ ). Maar er is blijkbaar al meer dan overvloedig over gezegd door zoals gewoonlijk betwetende psychiaters allerhande die niets meer te zeggen hebben dan de man die op Man Bijt Hond beweerde dat wanneer we allemaal dagelijks 3 weesgegroetjes zouden bidden, dit soort dingen niet zouden gebeuren (het zoveelste bewijs dat sinds een paar jaar ook de VRT "Vlaamsnationaal" is geworden). En door journalisten die zoals steeds beweren dat zo'n misdaden "onbegrijpelijk" zijn.
Mij lijkt het een bijzonder particulier geval (uiteraard, alle gevallen zijn particulier). Het viel me in eerste instantie op dat de dader in tegenstelling tot veel van de "dolle schutters" die de laatste jaren in de USA en Europa hebben toegeslagen, geen zelfmoord heeft gepleegd (of hij dat na zijn plan "67" slachtoffers te maken, zou gedaan hebben, is echter onzeker, hij houdt blijkbaar de tanden stevig op elkaar).

Geen opmerkingen: