woensdag 25 maart 2009

AK-47

.

A Thing of Beauty
Is a Joy forever!

Een Mens wordt er slecht gezind en ongezond
van!
Van al dat onweer, die vrieskou,
het gehagel en het gedonder,
ik stem op 7 juni
alleen op wie ervoor gezorgd heeft
dat de zon deze week nog schijnt,
"ze" hebben tijd
tot morgen voormiddag klokslag 10.
Wie de Staat kan hervormen
en op iets simpels als het Weer
geen vat beweert te hebben,
daar stem ik niet op.
Totentrekkers allemaal!

Ik grijp naar de Wapens!
.

2 opmerkingen:

Basilius van Zeverkonten-de Pravda zei

We zijn al zover dat dit soort posting op een weblog door allerlei kwaadwillige mensen met macht (rechters, flikken, mossad en de PS), kunnen worden geïnterpreteerd als: Eric Rosseel is van plan een aanslag te plegen. Binnenkort mag u zich waarschijnlijk op het politiekantoor gaan verantwoorden en in elk geval houdt de Staatsveiligheid, gewoon preventief, uw telefoon én uw bewegingen in de gaten.

Basilius van Zeverkonten-de Pravda zei

Hm, dit lijkt mij een parodie op het soort onzin dat verkocht wordt aan al diegenen die op iets nog een beargumenteerd commentaar durven geven of die een eigen belang te verdedigen hebben op straffe van voortaan voor andermans belang te moeten rennen, zonder daarvoor enige erkenning te krijgen. Diegenen die het woord meer mogen voeren dan een ander omdat het hun vaker verleend wordt, willen dan dit soort mensen met argumenten de mond snoeren door datgene waarover zij - meestal terecht - iets te vertellen hebben of waarover zij te klagen hebben te reduceren of precies op te blazen tot iets anders.

Een voorbeeld waarmee ik u op stang kan jagen: als mensen van links (!) tot rechts om goede redenen pleiten voor een verregaande federalisering óf (te onderstrepen en cursiveren) de normalisering van de betrekkingen tussen Franstaligen en Nederlandstaligen (in plaats van de huidige Upstairs-Downstairs-verhoudingen, waarvan ik ondertussen wel weet dat u ze om mij niet bekende en aan mijn fantasie overgelaten redenen niet gezien wil hebben), dan gaat bijvoorbeeld een rood burgemeesterszoontje van Gent een groepje oprichten dat de N-GA heet of zo, en dat voor de onafhankelijkheid van Gent gaat pleiten. Aangezien het een 'fiston', een 'fils à papa' betreft van niet zomaar iemand als u en ik, krijgt dat ongetalenteerd verwend mormel (niet zoals u een talent uit de arbeidersklasse dat heeft moeten knokken om er te geraken) dan ruim veel aandacht van onze openbare omroep om zijn ridiculisering te verkopen aan een achterlijk Vlaams volk dat haantjesgedrag en onnozel gedoe als geldig argument aanvaardt en 'vrie content' is met Phara, Kathleen Cools en die vrouw die de Wijck niet wil nemen.

Ridiculiseren en overstemmen om niet te moeten beargumenteren (omdat er inderdaad geen geldige argumenten zijn aan te voeren voor institutionele onrechtvaardigheden), noem ik 'de Franse slag'. Allemaal nog ok op café (de plaats die voorbestemd is voor grootspraak en 'onnozeliteiten'), maar het betreft hier intimidatietechnieken die door politici als Frank Vandenbroucke, Pascal Smet of Guy Verhofstadt in parlementen gebruikt worden om niet op keurig gestelde vragen van keurige mensen te hoeven te antwoorden.

Ook de burger kun je afsnauwen voor eigen gewin. Zo intimideert Sarkozy met, voor een staatsman, ongekend weinig zelfbeheersing ook de oudere man die hem op straat voor het oog van de camera rustig een smeerlap noemt. In een meer Germaanse wereld, zie je de politici zich vreemd genoeg verplicht zien alle kritiek en beledigende opmerkingen rustig over zich heen te laten gaan. Maar daar ergens aan dat Middelandsse-Zeegebied, hebben de afschermende en pamperende moekes een sterkere invloed op de leiders dan Noordelijker naties.

Is deze intimidatietechniek niet een beetje te vergelijken met de 'wetenschappelijke' vaststelling van blond (ik denk aan een collega) en blauw (ik denk aan mijn baas) dat armoede een ziekte is; dat wanneer een slaaf wegloopt hij dat doet omdat hij psychisch ziek is of dat mensen die er oppositionele gedachten op nahouden verwarde geesten zijn?

Platter is het niet. U kunt beter dan dat.