donderdag 12 maart 2009

Censuur op De Morgen (zoals verwacht!)

.
Zoals we verwacht hadden is het taboe om op De Morgen Online publiekelijk een link te leggen tussen schoolmoorden en het gebruik van psychofarmaca. (En dus ook op Het Laatste Nieuws; want de redactie van De Morgen heeft vreemd genoeg geen zeggenschap over haar eigen online website; het zijn mensen van Het Laatste Nieuws die dit regelen; dit moest DM-redactie meedelen aan de PvdA en Erik De Bruyn toen die DM vroegen ons beruchte fake Belga-bericht van een maand geleden over een linkse eenheidslijst, op hun website weg te nemen.) Zie hieronder!

Onze analyse van de berichtgeving over Tim Kretschmer's moordpartij in zijn vroegere school in Winningen luidt voorlopig en eigenlijk ook definitief als volgt:

De discussie in Duitsland beperkt zich nu tot een verscherping van de wapenwet (Tim Kretschmer’s moordwapen, dat toebehoorde aan zijn vader, lag zo maar te grijpen in de slaapkamer van zijn ouders) en op zijn passie voor gewelddadige viedogames (de politie heeft zijn computer in beslag genomen en vastgesteld dat hij heel recent nog met het populaire gewelddadige computergame Counter-Strike bezig was geweest). Hier en daar wordt er al echter al op gewezen dat het bericht dat Tim Kretschmer "rustig de drie klaslokalen binnen wandelde en het vuur opende zonder iets te zeggen” een aanwijzing zou kunnen zijn voor de nevenwerking van bepaalde antidepressiva en wordt de vraag gesteld waarom hij na de schietpartij naar het psychiatrisch hospitaal in de buurt trok. En effectief werd de dag na de moordpartij in Winnenden (vandaag 12 maart dus) op een persconferentie meegedeeld dat de jongen sinds vorig jaar in behandeling was bij een psychiater, maar dat hij die behandeling had stopgezet. Hij zou daar behandeld zijn voor een depressie, maar meer details zijn niet bekend. Of de media en de speurders hier zullen op inpikken is zeer de vraag. Vreemd is in ieder geval dat, twee uur vóór de persconferentie plaats vond, De Morgen een online reactie van onzentwege op het editoriaal van Yves Desmet NIET heeft geplaatst. In deze reactie hadden we ons beleefd afgezet tegen de mythe van het “onbegrijpelijke” en dus onvermijdelijke karakter van dit soort massamoorden (“er zullen nog van deze massamoorden volgen” wist het editoriaal te melden) en verwezen we nadrukkelijk naar het medicatiegebruik bij de meeste schoolschutters met de eindvraag wie dan naar de gevangenis hoorde gestuurd te worden. Het overkomt ons zelden of nooit dat een reactie van ons op De Morgen Online wordt gecensureerd. Het sterkt ons in onze overtuiging dat het publiek maken van de link tussen schoolmoorden en psychofarmaca compleet taboe is.

Dit is de eerste keer dat we zelf rechtstreeks ondervonden dat de hoofdredacties van een paar kranten een jaarlijks aantal van mogelijk 20 of meer doden verkiezen boven het in vraag stellen van de veiligheid van bepaalde psychofarmaca! De beschikbaarheid van wapens kan in ieder geval geen oorzaak zijn, hooguit een gegeven dat Tim Kretschmer toeliet een bepaalde vorm te geven aan zijn moorden. Noch de pesterijen die hij naar zijn zeggen had moeten verduren van een lerares op de school en de afwijzing door een meisje een week vóór de feiten, lijken ons niet zwaarwichtig genoeg om een dergelijke slachtpartij te verklaren en van gewelddadige videogames heeft wetenschappelijk onderzoek ondertussen al meer dan voldoende bewezen dat er geen verband tussen een passie voor dergelijke games en agressief gedrag (laat staan massamoorden).

3 opmerkingen:

Anoniem zei

U hebt volkomen gelijk.

Anoniem zei

Dat De Morgen zo links is als rechts goed uitkomt, was mij al langer opgevallen.

Anoniem zei

Komaan, naast de wereldwijde samenzwering van farmaceuten, wetenschappers en justitie, is ook de journalistiek tot het complot toegetreden. Verder dient opgemerkt dat de jonge Duitser in behandeling was bij een psycholoog, en bij mijn weten is er dan geen sprake van medicatie. Of krijgen wij bronnen te zien die een en ander bewijzen? (dat geldt ook voor 'al die andere gevallen').