zondag 22 maart 2009

Wel Wel !!!

.
Burgemeester Termont van Gent wil het Leger inzetten om een gecolloceerde op te halen !!! Een te colloceren persoon moet op dezelfde manier aangepakt worden als een terrorist. De Zevende Dag wordt inderdaad een soort programma van sitting-in-a-fauteuil comedians! Ik lachte mij een kriek. Toch goede humor altijd op de VRT, zelfs op Eén !

Termont mag op Facebook eens mijn "what is your most stupid body organ?" quiz afnemen. Nu ja, hij zegt natuurlijk wat Indra graag wil horen. Termont is een vriendelijk man en voldoet graag aan een beleefd geformuleerd verzoek.

Zie ook:
http://www.youtube.com/watch?v=E2po8NjO1ks

8 opmerkingen:

Basilius Van Zeverkonten-de Pravda zei

Waar was die bejaarde Gentse allochtoon dan toch zo bang van, als hij per se uit handen van de psychiatrie wou blijven? Is hij gedreven door dezelfde geest als die welke diegenen dreef die deelnamen aan de opstand van het getto van Warschau veeleer dan zich als goedgelovige schapen naar de slachtbank te laten leiden, zodat God zijn holocaust wordt gegund?

Basilius van Zeverkonten-de Pravda zei

En dat deze man - die Termont van die conservatieve partij (de sp.a) - dan nog op dat snertprogramma, gepresenteerd door doodbrave jabroers van journalisten die nog gedienstiger staan tegenover politici dan de generatie journalisten die in de jaren vijftig actief was, zijn vertrouwen in de politie komt bevestigen! Zo kort nadat Peter De Wolf geout werd als decadente pervert die ei zo na roze balletten op 't commissariaat organiseert, ... Wat een voorbeeld voor zijn personeel! Niet te geloven, ...

eric rosseel zei

Basilius, je weet hoe dat gaat. Als er in Berlare een verkeerslicht niet werkt, belt Karel de Grote ook naar de 7de Dag (die belt al meteen de zondagnamiddag om zeker de eerste te zijn, zodat ondertussen - buiten zijn weten natuurlijk - ook nog een vrouw uit Zuid-Kivu in de Melsensstraat vanBerlare-Zuid is aangerand), en dat staat hij dan: "Dat specifiek geval ken ik niet, mevrouw. Laat u me uitspreken over de situatie van de kwaliteit van de verkeerstechnologie in Berlare, wat zeg ik bij uitbreiding gans Oost-Vlaanderen. Mijn zoon pakt dit probleem nu op provinciaal nivo aan." Of als het in Oostende hoger tij is dan Frank in zijn weerbericht had voorzien: dan weten ze niet wie kiezen, Johan Van de Lanootse Basketclub, éne John van Johnnie & The Ronnies, Bart de Tuimelaar,of Jean-Jules de Schaliedecker.

Basilius van Zeverkonten-de Pravda zei

Bedoelt u met Karel de Grote Carol I de Klucht? Je weet, figuren van betekenis heten in verschillende talen anders: zoals Boudewijn/Baudouin. Ik ken hem vooral als Carol I de Klucht.

Hebt u overigens het schizofrene aspect van mijn familienaam ontdekt?

eric rosseel zei

Nee, ik zie nooit eenverschil tussen schizo's, gewone geesteszieken en ongewone mensen of met verdwijning bedreigde planten- en diersoorten ... Dus ik let daar niet op. Iedereen gelijk voor de wet. Ik ben niet discriminerend en tegen elke vorm van identittit (serieus, zoals mijn lievelingsfilosoof Giorgio Agamben)

Basilius etc zei

Basilius van Zeverkonten-de Pravda heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Wel Wel !!!" achtergelaten:

Ik kan u volgen, als u niet wil dat iemand iemand anders een identiteit oplegt welke die niet wil hebben.

Van de andere kant merk ik dat diegenen die zo nodig de identiteit van anderen willen afbouwen en afnemen, en daartoe gemachtigd worden, ook diegenen zijn die ons een totalitaire en gedesolidariseerde sameleving willen opleggen. En de wind waait daarbij dan veeleer vanuit de richting van die Johan van Oostende, van die Stefaan van Kortrijk en van de Carol I de Klucht van zijn vrouw, dan van Flupke van Antwerpen.

Ik geef een voorbeeld. In de praktijk werkt de Islam beter in Molenbeek, bijvoorbeeld, om bij een bepaalde groep immigranten een toestand te creëren van onderlinge bijstand en algemene welvaart onder min of meer gelijken, dan dat het socialisme dat in die gemeente doet.

Ik stel vast dat diegenen die in de psychiatrie belanden of anders op straat als zwevers, geen identiteit meer hebben. Zelden zien we gehoofddoekte moslima's bédelen in de straten en de hoofddoekdraagsters die je wel bédelend te zien krijgt, zijn Roemeense zigeunerinnen. De zwervers en landlopers, zoals de psychiatrische patiënten geloven niet meer in een eigen identiteit. Ze hebben de identiteit die een ander voor hen heeft bedacht én gecreëerd en die zij niet aanvaarden. Ze zijn geen flaminganten, liberalen, edellieden, Basken of vakbondsleden. Misschien zijn ze Arabieren die met hun geloof en cultuur ook hun trots, hun eigenwaarde, hebben verloren. Er is geen groep waarmee ze zich nog kunnen identificeren en die wanneer zij zich in nood bevinden als groep hun verdediging kan opnemen ("grote broers" en zo).

Ik ben het dus met u eens dat een ander ons geen identiteit mag opleggen. De nazi's legden allerlei mensen een Joodse identiteit op waarvan ze zich niet eens bewust waren. Van de andere kant verplichtten de Spanjaarden en Portugezen ooit de Joden om diezelfde identiteit op te geven. Diegenen die in anderen allerlei psychische ziektes willen ontdekken, geven in het betoog over de ander vooral een betoog over zichzelf. Ze hebben de anderen nodig om zichzelf als 'goed' of toch 'beter' af te schilderen.

Gewoon omdat we iemand in een machtpositie niet liggen, of omdat die aan onze naïeviteit of die van onze omgeving flink willen verdienen, zijn we opeens autist, schizofreen, hebben we ADHD of zijn we dit of dat en wat dan ook, in een analyse die feitelijk niet professioneler is dan die dat was die onze ergste vijand op school over ons te geven had. Die zei ook "gij zijt zot". En daarmee is de kous af en zijn we gerust in ons zelfbeeld.

eric rosseel zei

Heel mooi gezegd. Sorry, ik was zo in de ban van je schrijfsel dat ik dacht "dat is Basilius niet" en via een Freudiaanse slip of the hand duwde ik op "reactie weigeren". Ik hou er niet van dat iemand in reacties dingen schrijft die even intelligent zijn als wat ik zelf schrijf hihi Reacties horen dom en dwaas te zijn, inschril contrast met waar op gereageerd wordt. Bovendien werkt hier weer niets meer: geen foon, zal weer rekenig niet betaald hebben, geen Skype, en geen sigaretten meer en nu in een moment van "becoming-classless": dus ik geef er de brui aan en doe niet eens aan micro-politiek, wel nano-politiek

de zus van Basilius zei

Dat van die 'geen sigaretten' meer, kan uw dood worden! Ren naar de nachtwinkel om de hoek voor 't te laat is! Die foon kan nog een dag wachten.