maandag 9 maart 2009

De Onzijdige God

.

Het is geen verrassing voor me te lezen dat het woord "god" in het middelnederlands (in de Middeleeuwen dus) onzijdig was: HET god dus. God betekent vermoedelijk "de/het aangeroepene" en dat kon dus zowel een persoon (een overleden figuur van de gemeenschap, een overleden leermeester, een heilige, enz.) als een ding (hemellichamen, natuurkrachten, e.d.) zijn, die "aangeroepen" werd. Die werd zo in de geest, de geheugenruimte, het innerlijk blikveld, van de "roeper" binnengehaald (net zoals Mozes en Abraham visioenen kregen en bezocht werden door Jahweh of boodschappers, met name "engelen" - Grieks angelos = boodschapper). En de "aangeroepene", die de geest van de "roeper bezocht", kon geraadpleegd worden. God de Vader was dus maar één van de mogelijke "oproepbare" personen, Jezus of Maria of de Heilige Antonius of Rita waren anderen. De concentratie op personen, naarmate de wetenschap de natuurkrachten verklaarde, zorgde ervoor dat god niet langer een onzijdig woord was, maar mannelijk werd en aangevuld werd met het woord "godin", een woord dat voorheen niet bestond en pas in de 16de eeuw opdook onder invloed van de Renaissance en het vernieuwde contact met het godendom van de klassieke Griekse en Romeinse "mythologie". Het god werd dus de God, en via het opgedrongen theologisch monotheïsme dat het veelgodendom als restant van het heidendom verdrong, werd het uiteindelijk ook in volkse teksten (dus niet in theologische tractaten in het Latijn) gewoon God zonder lidwoord. De oorspronkelijke aanspreektitel was veeleer Heer (de Here Gods, "Lord" in het Engels).

Dit aanroepen van een god is net hetzelfde als wat wij nu doen wanneer we een probleem hebben en in onze gedachten ons richten naar een bevoegd persoon of deskundige waarvan we ons voorstellen wat zijn advies zou zijn. Kortom, we roepen die persoon in onze voorstellingsruimte op en "vragen" hem te spreken en ons raad te geven. In wezen blijven dat soort gedachten en dialogen in onze geest dus identiek met de vroegere visioenen, wanen en "hallucinaties".

Pas als we vinden dat een persoon nu spreekt met verkeerde "goden" die hem/haar eerder bedreigen dan nuchtere raad geven ("demonen", "boze geesten"), spreken we anno 2009 van "hallucinaties", psychotische voorstellingen of paranoia. Zoals de neurobioloog Humberto Maturana schreef: "Neurologisch gesproken kan ons zenuwstelsel geen onderscheid maken tussen een waarneming en een hallucinatie". Daar heb je een derde voor nodig: je ouders, een geneesheer of je eigen Ego.
.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Kunt u het eigen Ego toelichten in dit verband? Als ik goed begrijp alludeert u ergens ook op 'stemmen horen'. Begrijp ik goed dat stemmen met nuchtere raad niet behoren tot de sfeer van de psychotische voorstellingen of paranoia en 'stemmen' die bedreigen dat wel doen? Volstaat het dan in een Japanse werkomgeving een personeelslid buiten te pesten door het te bedreigen en scheldwoorden toe te roepen, omdat elke psychiatrische expert die wordt ingeroepen om het plotse vreemde gedrag van de oudere werknemer te verklaren, dit zal herkennen als psychose of paranoia?

Anoniem zei

1. het Ego is een instantie die het eigen functioren observeert op basis van een Taal die men geleerd heeft in een gemeenschap en die niet de taal van de persoon is maar gemeenschappelijk en dus van "buiten komt" (de "moedertaal"). In die zin is het Ego een soort "buitenstaande" net zoals een moeder, vader of een ander persoon. cf. Arthur Rimbaud JE est un Autre. Ook bij Freud is het Ego een product vh Realiteitsprincipe, de aanpassing aan een buitenstaande Werkelijkheid: de Traditie in een cultuur of gemenschap, externenormen en waarden, gebodne en verboden. cf. Maturana Chinees neurobioloog "Everything that is said, is said by an observer that can be oneself."
2. Neurlgosuc is er geen verschil, psychiatrisch wel: omdat het een psychiater of een ander persoon (bv. vroeger een priester die besliste of iets al dan niet zonde is) is die als een "waarnemer (observer: zie hierboven) een oordeel velt in een sociale (niet biologische) context. bv. een persoon die contact heeft met Jezus of denkt dat hij Napoleon is, vindt dat een authentieke reële ervaring of zelfbeleving. Het is een buitenstander, een "arts" die zegt dat hij gestoord is (en effectief zal iemand die van zichzelf beweert dat hij Napoleon of Jezus is, ook door zijn medemensen niet ernstiggenomen worden en uitgelsoten worden, gezien er geen onderlinge verstandhouding op basis van eensgezinde ervaring van de werkelijkheid (voor de anderen is die man duidelijk NIET JEZUS en "dwaalt" hij dus in een "waan")
3. met uw derde vraag venikniet zeker te begrijpen waar u heen wilt. als er een consensus is dat de persoon gepest wordt en uitgescholden en zich niets "inbeeldt", zie ik niet in waarom een expert die werknemer paranoide zou verklaren. Maar wat insinueert u met "plots vreemde gedag" en waarom een "oudere werknemer". Verwijst u naar actuele tendenzen om ouderen via pesterijen door jongerenzouden vervangen worden? // Wanneer er geen consenus is over de waarheid vd pesterijen, kan het zijn dat een expert tot een diagnose komt in het kader van een machtsspel tussen 2 kampen. (zoals bv. het probleem Kim De Gelder en zijn ouders waarbij één der geraadpleegde psychiaters tegen de moeder zei: "Ik denk eerder dat U, mevrouw, zou moeten gecolloceerd worden". Hier is wied Macht heeft die bepaalt, wie "gek" verklard wordt. Daarom walg ik van de campanje vanSimiles waarbij minderjaige kinderen bij Wet zomaar op bais van de wens vd ouders zouden kunnen gecolloceerd worden: net zoals bij een ander conflict is het de relatie die scheef zit, niet zomaar de jongere (de minder machtige) die aan "schizofrenie" zou leiden. Daar Similes en de "conservatieve" katholieke psychiaters 2 handen op één bui zijn, alsook het kabinet Heeren, is het gelukkig dat Heeren hier geen iota te zeggen heeft. Maar u ziet wel wat er zal gebeuren wanneer de gezondheidszorg naar de deelstaten gaat: dan kunnen ouders op basis van de corrupte politeke macht hun kinderen of hunbejaarde ouders à volonté colloceren zoals ze nu aan de directie van rusthuizen soms vragen dat een alleenstaande ouder/rustbewoner geen relatie mag aanknopen met een andere rustbewooner omdat de zonen en dochters bang zijn dat ie een deel van zijn bezittingen aan die nieuwe partner zal overmaken of gewwon geld zal beginnen uitgeven aan uitstapjes. Ik ken zo een familie die hun ouder in het rusthuis gewoon heeft aan een zuurstofapparaat te hangen terwijl die bejaarde zei : ik leef liever een jaar minder, maar dande res van mijn kortere leven nog gelukkig zijn met een partner. Vooral in Vlaanderen doen rusthuisdirecties aan deze morele wreedheid op bejaarden mee. En niemand komt voor die mensen op

eric rosseel zei

sorry, dit was een rectie vanmezef: Eric (ik heb per abuis op "noniem" geklikt

Anoniem zei

"Maar wat insinueert u met "plots vreemde gedrag" en waarom een "oudere werknemer". Verwijst u naar actuele tendenzen om ouderen via pesterijen door jongerenzouden vervangen worden?" - Ja

"Hier is wie de Macht heeft die bepaalt, wie "gek" verklaard wordt." - Ik heb gemerkt dat dat inderdaad de tendens is.

"Daar Similes en de "conservatieve" katholieke psychiaters 2 handen op één buik zijn, alsook het kabinet Heeren, is het gelukkig dat Heeren hier geen iota te zeggen heeft." - Volgens iemand die ik acht een betrouwbare informant te zijn, zouden zelfs 'conservatieve' katholieke psychiaters een plaatsje vinden in de vrijmetselarij, hetgeen ik, indien het waar is, meer dan een significant detail in dit verhaal vind. Ik acht mevrouw Heeren naïef te zijn en vermoed dat wanneer zij het niet meer zal zijn, ze zoals de meeste goedbedoelende mensen die hun onschuld verliezen, gewoon laf zal blijken.

"Maar u ziet wel wat er zal gebeuren wanneer de gezondheidszorg naar de deelstaten gaat:" - Het wapen van de psychiatrie zal altijd gebruikt worden door de mensen en de régimes die die nodig hebben. Nu is het perfect mogelijk gebleken dat gedreigd wordt met collocatie voor wie Nederlands spreekt tegen een Franstalige psychiater (eigen belevenis). Wanneer Wallonië als onafhankelijk koninkrijk met aan het hoofd Albert Deux zijn rode haan zal hebben vervangen door een dito ster, zal het net zo gaan als u beschrijft dat het zal gaan wanneer de Republiek Vlaanderen zijn zwarte leeuw door een dito Swastika zal hebben vervangen. Waarschijnlijk bent u aan uw achtergrond en aan die mensen die u mogelijk zijdelings nog bijstaan (Onkelinx of zo? de PS?), verplicht woordendiensten te leveren aan ... euh ... de goede zaak. Het zij u gegund.

eric rosseel zei

ik heb geen achtergrond,heb nooit hand -en spandiensten geleverd, noch broek afgedaan, ook niet voor Laurette, en ben niet vrijzinnig maar vrijgeestig

cedille zei

Ik denk dat ik Eric toch een beetje ken en als ik van één ding zeker ben dan is het dat hij inderdaad voor niemand hand- of spandiensten levert.In tegendeel, door zijn mening, die enkel zijn menig zal zijn, onverbloemd te verkondigen haalt hij meestal meer miserie op zijn nek dan dat hij er waardering voor krijgt.