maandag 30 maart 2009

Financial Fools' Day London 1 april

.
In London, nu woensdag 1 april, "parade" van de

Four Horses of the Apocalypse

zie: http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2009/03/24/the-four-horsemen-of-the-apocalypse-to-appear-in-london/

The Four Horsemen of the Apocalypse To Appear in London

On 1 April [April Fool's Day] a coalition of anarchists, communists, radicals and green groups [see http://www.g-20meltdown.org/node/5 for the list] will gather at four major London stations - Moorgate, Liverpool Street, London Bridge and Cannon Street - to then march behind “Four Horsemen of the Apocalypse” models to a mass rally outside the Bank of England to protest the G20 summit.
The organiser’s website states -
“The Four Horsemen of the Apocalypse will lead themed processions starting at 11 a.m. from the following rail stations:
Moorgate Red horse against War
Liverpool St Green horse against Climate chaos
London Bridge Silver horse against Financial crimes
Cannon Street Black horse against land enclosures and borders in honour of the 360th full circle anniversary of the Diggers

The Diggers Movement were linked to the Levellers and Fifth Monarchy movement, groups popular around the time of the English Civil War [Oliver Cromwell]. They were religious sects linked to Millenerianism, a belief in the immenant Millenium with a tendancy to dominionism & a form of Manifest Sons of God theology - Christ returning within them thus the emphasis on social transformation and politics.
Ecstatic prophecy manifested in their midst - false in outcome as well as theology. There is a much longer scholarly article on the group here http://etext.virginia.edu/journals/EH/EH33/suther33.html which indicates their Latter Rain beliefs, including the invisible rapture, the Second Coming within them - which was not a rare belief at that time among ‘Christian mystics’ or in ecstatic prophetic related sects.
“The leader… Winstanley believed Second Coming had already begun and that because of this, men had merely to wait until they were filled with Christ, and then take action. An external Messiah would not establish the Kingdom; it would be through the individual spiritual transformation of men and women. …
… One of the proofs he gave for the validity of his message was that he had received it in a vision.”

Does this sound familiar?!

Manifesto of the Organisers of the London demo as per their website -
“Can we oust the bankers from power?
Can we get rid of the corrupt politicians in their pay?
Can we guarantee everyone a job, a home, a future?
Can we establish government by the people, for the people, of the people?
Can we abolish all borders and be patriots for our planet?
Can we all live sustainably and stop climate chaos?
Can we make capitalism history?”

***

Ondertussen worden de geesten blijkbaar ook klaargemaakt om deze anarchisten te verbinden met nazi's, zoals de combinatie van anarchosyndicalisme en nationalisme in het Frankrijk en Italië (en in wezen ook Duitsland) van 1890-1910 uitmondde in Mussolini's fascisme (met een groter aantal joden als lid dan hun % in de totale bevolking!) en later Hitlers' nazisme (Mussolini was in zijn jeugdjaren "revolutionair socialist" en rond 1908 hoofdredacteur van de krant van de Italiaanse Socialistische Partij Avanti!).
Zo kunnen we in de krant van vandaag lezen dat Johan De Winne vertrekt als hoofd van het Disaster Victim Identification-team DVI. De politieman gaat workshops leiden voor managers om ze beter te leren communiceren met hun personeel en dat personeel beter te motiveren. "Er is nood aan échte leiders, die mensen inspireren en hen boven zichzelf doen uitstijgen." Hitler's mensen stegen dusdanig boven zich uit dat ze 6 miljoen Joden liquideerden en 10 miljoen Russen, om het maar bij deze cijfers te houden. Veel succes, Johan!

.

16 opmerkingen:

Basilius van Zeverkonten-de Pravda zei

Het heeft niets met deze bijdrage te maken, maar ik moet toegeven dat ik met spanning afwacht op wat iemand met niet alleen kennis van zaken aangaande het een en ander maar ook de neiging minder aan de kant te staan van de exploitanten van de pseudowetenschap, te vertellen heeft over het recente Gentse onderzoek naar de psychopathische schoolpopulatie?

Basilisu van Zeverkonten-de Pravda zei

Kan men zich de beschuldiging van antisemitisme of zelfs van een niet-democratische instelling op de hals halen, wanneer men nog maar zou DURVEN beweren dat een bepaalde groep in de samenleving een grotere invloed heeft op die samenleving dan de numerieke grootte ervan vanuit democratisch oogpunt nog aanvaardbaar zou maken, terwijl terzelfder tijd deze groep niet langer op die zieligheidsfactor aanspraak kan maken die de bescherming van die groep als minderheid noodzakelijker zou maken dan die van de minderheid van edellieden van dit land? Er zijn in de samenleving thans meerderheidsgroepen die meer aanspraak kunnen maken op die zieligheidsfactor dan deze minderheidsgroepen. De minderheidsgroep die in 1830 stemrecht had in het nieuwe België was procentueel niet groter dan de minderheidsgroep die het in 1829 voor het zeggen had. Wat dat betreft was de revolutie dus alvast een maat voor niets. Veel meêlij denk ik met die minderheidsgroep niet te moeten hebben, want die groep heeft zich voldoende kunnen beschermen, afschermen en verrijken ten koste van een meerderheidsgroep. Sommige minderheidsgroepen die het nu nog niet zo slecht hebben, menen aanspraak te kunnen maken op een zieligheidsfactor tot in de 3de generatie en verder, alwaar ik niet Calimerogewijs maar Gullivergewijs, meen aanspraak te mogen maken op een Vlaams slachtofferschap van de 36ste generatie. Ik kom tot deze bedenking naar aanleiding van uw opmerking aangaande het verhoudingsgewijs groter aantal J__ds_ mensen in de fascistische beweging van Mussolini (een teleurgestelde communist?) dan hun percentage in de samenleving van die tijd.

eric rosseel zei

Ik las iets erover in de headlines van DS. Je ziet dus al welke bende erachter zit. Alle hens aan dek om zoveel mensen naar de psychiatrie te krijgen en te "liquideren". Het onderzoek zelf ken ik niet. En ik moet zeggen: ik word het beu ertegen te reageren. Ik hopp dat ze verdomd gelijk hebben en dat deze psychopaten mettertijd de lokalne van DS in brand steken. Dat zal ze leren!

eric rosseel zei

2% lijkt mij minde dan de schattingen van vroeger. De Gentse psychoanalyse-groep deelt de mensen qua persoonlijkheidsstructuur in neuroten, psychoten en psychopaten, wat niet betekent dat ze geestesziek zijn. Wat ik me vraag is hoe het komt dat de Vakgroep Psychoanalyse zich voor zoiets laat misbuiken. Nu si het zo dat prof. Paul Verhagehe reactionairder wordt met de dag: of de lacanianen dat in Frankrijk ook zijn geworden weet ik niet. Misschien wil de Vakgroep gewoon wat publiciteit, zoals elke andere Vakgroep dat doet door onderzoeksresultaten aan de Meida door te geven in funcite van "wij zeggen wat u denkt". Meestal is dit dan een detail vh onderzoek en gaat het eigenlijke onderzoek in de Media de mist in. Tja, "wetenschappelijk onderzoek"? Op zoek naar geld en aandacht dus!

eric rosseel zei

Mussolini was juist geen communist, een complete anti-marxist zoals Sorel.
Minderheidsgroepen: dat gaat over kwantiteit. Dus ik kan daar niets over zeggenb: getallen interesseren me niet.

Ik plaatste de opmerking omdat men fascisme doorgaans met antisemitisme associeert. Dat was ook in het nazisme n,iet de essentie: de Joden waren één groep van de "luizen" en de luizenzuivering was maar het negatief aspect vh nazisme. Het "positieve" was de grothgeid van Volk en Natie en de opffering van alles aan dit Ideaal.
Mussolini heeft pas anti-joodse wetten ingevoerd als Mussolini rond 1938 afhankelijk werd van Hitler's hulp. De meeste razzia's in Italie werden door Duisters, niet door Italianen uitgevoerd. Er was in Italie wel felle agitatie tegen woekeraars (waaronder dus ook Joodse bankiers), bv. door de Amerikaanse dichter Ezra Pound in zijn radio-uitzendingen. Een deel van het NSV heeft in die zin nog altijd contacten met Italiaanse sociaal-fascistische "solidaristische" groepjes geloof ik.

Basilius van Zeverkonten-de Pravda zei

"Hitlers mensen stegen dusdanig boven zich uit dat ze 6 miljoen Joden liquideerden en 10 miljoen Russen, om het maar bij deze cijfers te houden."

De becijfering van het aantal Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog blijkt nogal betwistbaar. We moeten er echter van uitgaan dat de nazinormen bij de berekening gelden en niet de Joodse normen volgens welke het slachtofferaantal aanzienlijk lager zou liggen dan de thans vooropgestelde zes miljoen. Volgens sommigen valt vijf miljoen honderdduizend Joodse slachtoffers te bewijzen, rekening houdend dan met de nazi-opvattingen over wie Joods is. Uw cijfers over het aantal Russische slachtoffers lijkt mij erg laag. Uit de herinnering haal ik hogere cijfers en even oppervlakkig checkend bij Wikipedia kom ik inderdaad tot meer dan dubbel zoveel slachtoffers als u opgeeft. Maar stoutweg en zonder verschuldigd respect vraag ik of u misschien elke Rus maar de waarde van een halve Jood toekent? Of is Sovjetburger nog iets anders dan Rus? Ik geef u bijgaand in elk geval de link naar cijfergegevens op het net, voor wat ze waard zijn.

"Tja, "wetenschappelijk onderzoek"? Op zoek naar geld en aandacht dus!"

Ik vraag me af of er ook niet een (verborgen en toch amper verhulde) agenda is die de onderzoekers van de RUG ergens wordt aangepraat en waar zij graag een rol in spelen. Het is mij in contacten met mensen van wie ik weet dat zij broeders zijn, vaak voorgekomen dat zij zichzelf om verkeerde redenen een elite vinden en andere mensen om even verkeerde redenen uitschot vinden.

eric rosseel zei

Eén meer of minder: het maakt niet uit. Zoals ik zei over de "minderheden": is een opvatting in functie van getallen, statistiek dus!

Ik heb geen informant meer in de kelder en op de zolder van de Gentse officiële maar betwiste unief-lacanianen. Het is daar wel altijd boel. De opvolging van Lacan, die zelf een heel stalinistische persoonlijkheid is, is hoe dan ook een ramp geworden, wat altijd zo is als er nepotisme bij komt kijken: Jacques-Alain Miller, Lacan' schoonzoon (getrouwd met dochter Judith in 1966 of zo) dacht als maoist Lacan bij de "massa's" te kunnen brengen. Ook een stalinist. Heeft dan in de jaren 1990 en vooral dit decennium de dwaze strijd verloren tegen de gedragstherapeuten in Frankrijk. Ook in Vlaanderen stelt de psychoanalyse in wezen niets voor. Dus ik vermoed dat de Valgroep Psychoaanlyse een stoot heeft willen uithalen. Paul Verhaeghe is laag gevallen als hij zo zijn winkel moet updaten. De suggestie in De Standaard dat er in elke school van 1000 scholieren dus 20 potentiële massamoordenaars rondlopen, slaat iig psychoanalytisch nergens op. Of die onderzoekers moeten dat rechtzetten of het zij zelf gevaarlijke psychopaten (ik tip op 2). De psychoanalyse heeft altijd vol gezeten met verdachte en opportunistische elementen van heel verdacht allooi. En wat is er opportunistischer tegenwoordig dan een unief-prof?? Uw link naar de Loge vind ik irrelevant en niet terzake. Da's eigen aan de mainstream in de psychoanalyse. En voor de arrogantie van de Lacanianen. Deleuze heeft die kerels mooi afgemaakt in zijn Anti-Oedipe. Daar hebben ze nooit op geantwoord, nooit geen discussie mee gewild. Guattari, geanalyseerd door Lacan, was een "verrader" geworden en daar praat je dus niet mee! Tja!

eric rosseel zei

Ik weet niet waarom je zo gefocused bent op de Broeders. Blijkbaar zijn die voor jou één francofoon nest. Ik heb met de Loge te maken gehad in 1976 toen de SP van Elsene waar ik bestuurslid was, ijverde voor een brede linkse lijst, tweetalig en dat leek te lukken. Toen kregen de topbesuurders (lid van de Loge alledrie) een bericht dat de Loge beslist had dat in Brussel geen tweetalige lijsten PS-SP mochten gemaakt worden, het moesten Vlaamse eenheidslijsten worden. Zo is met onze stemmen een nazi-achtig heerschap als Lode Claes gemeenteraadslid geworden. Onze man die 3de stond op de lijst heeft twee maanden later zelfmoord gepleegd. Dus de Loge francofoon? In Nieuwpoort en zo zeker niet: daar is het eerder NVA !!
Verder ken ik de loge van de affaire thevissen en haar gevolgen voor mijn persoon. Maar ik ken de loge verder niet. Ik heb mij nooit voor de loge geïnteresseerd. Dat ze in het Justitiepaleis zitten: ja dat weet iknatuurlijk wel. Guy Delvoie was voorzitter vh toen zeer "rectse" Lib. Vl. Stud Verbond, LVSV in 1968 aan de ULB-VUB. Een vechtjas!

Anoniem zei

Baziel jongen, je bent een antisemiet maar je geeft het niet graag openlijk toe, laf op de koop toe!
Wat Rossel gevreten heeft om jou reacties te blijven plaatsen is een raadsel!

eric rosseel zei

och 't is wat anders dan "anoniem"

Anoniem zei

Ha, een tof antwoord, lijkt op de ouwe Eric.

Basilius van Zeverkonten-de Pravda zei

Pffff... antisemiet... Iedereen is tegenwoordig antisemiet, want anders hebben Joodse mensen geen reden meer om de Calimero uit te hangen. Er moeten wel antisemieten zijn, want anders worden Joodse mensen gewoon gelijk aan u en ik. En daar heb IK allerminst een probleem mee, maar zij zijn graag 'speciaal'. Ze willen de uitzondering zijn. Als ik aan antisemitisme kan verdienen, dan moet voor mijn part de hele wereld antisemiet zijn.

Anoniem is trouwens nogal laf. Ik geef tenminste een verhelderende nickname waarmee iedereen die mij kent meteen weet dat ik het ben! Mijn echte naam kan ik niet meer geven, want ze slaan al jaren mijn ruiten in, om zo te zeggen.

Wat Lode Claes betreft: hij was schepen van een Brussel onder de bezetting van waaruit veel minder Joden werden gedeporteerd dan vanuit het, als ik het goed heb, katholiek bestuurd Antwerpen! Ik weet niet of er een oorzakelijk verband is, maar ik zie steeds meer in dat indien niet alle toch de meeste dingen in de wereld heel erg anders in elkaar zitten dan het publieke verhaal dat erover de ronde doet. ER zal in het begin van zijn loopbaan toch wel een ander 'gedacht' over de psychiatrie hebben gehad dan nu?

Wat mijn 'link' naar de Loge betreft: iemand moet die verwaande behoudsgezinde zuipschuiten toch een keer 'bousculeren'? Rosseel kan veel schelden op de kardinaal en op Mechelen, maar de boekhouding en ledenlijst van de Rooms-katholieke Kerk is, zoals die van de meeste secten, een stuk opener dan die van de vrijmetselarij. Een democratische samenleving kan trouwens geen geheimdoenerij over zulke organisaties verdragen. Men kan géén democraat zijn en het niet verdacht vinden indien een groot aantal invloedrijke personen uit verschillende disciplines samenkomen en allerlei zaken bedisselen die telkens in het nadeel uitdraaien van meer eerbare en minder bezopen burgers dan zij.

Basilius van Zeverkonten-de Pravda zei

Ik bedoel maar: de vrijmetselarij is een club die invloed heeft op uw en mijn leven. Maar u noch ik kunnen tegen de beslissingen die door een straalbezopen bende die zichzelf elite durft te noemen, in beroep gaan.

Wanneer de staat ons op een onbehoorlijke manier behandelt, is dat openlijker dan via de guerillatactieken die de loge hanteert en is er met goede wil maar vooral met geld soms een weg te vinden om alsnog aan zijn recht te raken. Waarbij die guerillatactieken van de vrijmetselarij natuurlijk veeleer als intimidatie- en liquidatietechnieken van de Doodseskaders van Latijns-Amerika kunnen worden omschreven, want de loge is niet gezagsondermijnend maar behoudsgezind en beschikt over macht en invloed binnen de staat, zoals ook de maffia over macht beschikt over de staat.

Ik stel mezelf trouwens hardop en gelukkig door niemand gehoord de vraag of de maffia niet gewoon de operationele arm van de loge is.

Het is nog gemakkelijker bij de Katholieke Kerk protest aan te tekenen tegen onfeilbare beslissingen van paus of kardinaal, dan het dat bij de loge is. Frank Thevissen heeft het vermoedelijk moeilijker om beslissingen van de Grootmeester van een of andere loge aan te vechten, dan Rudi Borremans het heeft om zijn kardinaal te jennen.

Anoniem zei

Baziel, soms moet je anoniem zijn of je komt niet door de Rosseel-censuur, snappie?

Basilius van Zeverkonten-de Pravda zei

Anoniem, waar Eric Rosseel mij censureert is dat niet uit haat maar uit te grote liefde. Niet om mij, maar om anderen, hoor. En liefde is blind.

Basilius van Zeverkonten-de Pravda incognito zei

Wat de opmerking betreft aangaande de lijstvorming in Brussel in 1976 betreft, doet de invloed van de loge in die aangelegenheid, zoals hier beschreven, mij denken aan een scène in de film "Forces occultes" van Paul Riche, waar een hooggeplaatste logefiguur even rondbelt naar de kranten van verschillende Franse politieke 'zuilen' om instructies te geven. Grappig wel. Zie bijgaande link: http://www.dailymotion.com/video/xvgn7_forces-occultes_business